Lubomír Štrougal

 

Vážení účastníci Vratimovského odborného semináře 2013

        Můj přítel Karel Klimša mi v poslední době několikrát nabízel účast na Vratimovském odborném semináři. Bohužel zdravotní problémy mi to ne a ne umožnit. Tento všeobecně známý a uznávaný seminář pravidelně přispívá k analýze společensko - politické, ekonomické i mezinárodní situace a vyjadřuje se k aktuálním strategickým a taktickým problémům rozvoje v naší zemi. Seminář 19. října 2013 stojí před zvlášť odpovědným úkolem - hledat východiska z dané přelomové situace, která nastala v souvislosti s předčasnými volbami v naší zemi v tomto roce. 

        Rozvrat hospodářství, rozsáhlé rozkradení národního majetku, všeobecná nedůvěra v politiku a politiky, záměrný rozklad státního systému a protiústavní způsob rozdělení československé republiky - to jsou důsledky pravicové politiky prosazované v posledním čtvrtstoletí v naší zemi. Autoritativní guru se svými některými pomahači přivodili situaci, kterou nové vedení státu - doufám, že levicového zaměření - bude napravovat nežádoucí důsledky nejméně celé následující čtyřleté parlamentní a vládní období. K tomu je třeba jen dodat, že odstupující prezident stačil ještě při svém odchodu vydat amnestii, kterou zbavil trestní odpovědnosti všechny největší rozkrádače národního majetku. V civilizované zemi cosi nebývalé.

        V těchto dnech si každý klade otázku. Má levice, která dle všech průzkumů v parlamentních volbách zvítězí,vůbec možnosti a potenciál na to, aby z této krizové situace vyvedla zemi v reálné dohledné době? Namístě jsou úvahy zda nově jmenovaný premiér bude vybaven takovou pravomocí a rozhodností aby členy jeho vlády byli ti nejlepší profesionálové - pochopitelně levicově zaměření - které má tato země k dispozici - byť by to eventuálně nebyli členové vládní strany.

        Vycházím z poznání, že v situaci, kdy musíme v reálném čase překonat důsledky krizového stavu - bude nově vytvořený exekutivní orgán rozhodujícím článkem v nastávajícím 4-letém vládním období. Vím o čem mluvím. Funkci předsedy vlády, byť v zásadně odlišném režimu, jsem vykonával 19 let. Nyní jde o to, aby země nastoupila cestu k demokratické, výkonné, sociálně spravedlivé společnosti. Každá vláda by měla zemi na konci svého funkčního období předávat v lepším stavu, než v jakém ji přebírala. Toť jediná záruka vedoucí k rozkvětu této země                          

Lubomír Štrougal, 15.října 2013