Otevřený dopis MUDr. Ivana Davida, CSc.

Vážení delegáti,

velmi mě mrzí, že se po několika letech nemohu aktivně ani pasivně zúčastnit Vratimovského semináře, akce, která je, bohužel, svého druhu jedinečná na poušti skutečně levicového veřejného diskurzu, nebudeme-li počítat salónní liberální filozofické disputace.

Mrzí mě to o to víc, že je šance na změnu, kterou nabízí stále zjevnější společenský a hospodářský marasmus. Hrozí ale promarnění nabídnuté šance. Nedaří se najít další mocné informační kanály a nabídnout reálný, propracovaný a srozumitelný projekt dalšího fungování společnosti. Nehledejme alibi ve skutečnosti, že se to příliš nedaří ani v jiných částech světa. Přitom je jisté, že neoliberalismus přinesl nestabilitu, a ta je samozřejmě neudržitelná. Rozklad je udržitelný jen v podmínkách diktatury.

Nástupu pravicové diktatury lze čelit jedině dobře připravenou promyšlenou akcí. Promyšleného projektu se nám zjevně nedostává do té míry, že množící se aktivisté chabě organizované amatérské politické opozice přestávají počítat s úlohou etablovaných politických stran. To není nebezpečné jen pro tyto strany, ale zejména pro všeobecné podceňování politické profesionality s rizikem naivních levičáckých výstřelků, které zdiskreditují další snahy. Tak se může stát, že očekávané volební vítězství nepadne za tři roky, ale možná by nepadlo ani za rok, levici jednoduše do klína.

Nelze vystačit s kritikou Kalouskových reforem a jet při tom setrvačností ve vyjetých kolejích neoliberálního trhu bez přívlastků. Míra neprodiskutovanosti zcela zásadních východisek je děsivá, a proto je koordinace sil v nedohlednu. Každý z nás ví o nějakých možnostech řešení, ale musí je veřejně nabídnout, máme-li vybrat ta skutečně nejlepší.

Snad se vám to ve Vratimově aspoň trochu podaří, abychom mohli předejít nástupu pravicové diktatury a nabídnout lidem slušnější perspektivu ve společnosti spravedlnosti a solidarity.

Následovat musí horečná, ale promyšlená aktivita namísto dosavadního ospalého tempa.

Oni se určitě připravují, buďme připraveni lépe! Ivan DAVID